ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει στην διοικητική αρμοδιότητα της τους Νομούς Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών και Χαλκιδικής.
 
 map

 

Η διαχείριση των υδατικών πόρων γίνεται σε επίπεδο Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού (Υδατικό Διαμέρισμα) σύμφωνα με το άρθρο 3 του Προεδρικού Διατάγματος  51/8-3-2007 .
 
Το Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας Υδατικών Πόρων που εκπονήθηκε από το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. έγινε με βάση τα Υδατικά Διαμερίσματα, όπως αυτά έχουν καθοριστεί με τον Νόμο 1739 / 1987 ( ΦΕΚ 201 Β/20-11-1987) και φαίνονται στον παρακάτω χάρτη.
  
map2
 
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της το Υδατικό Διαμέρισμα 10.
 
Για τις περιοχές των Νομών Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας που ανήκουν στο Υδατικό Διαμέρισμα 9 ασκείται συναρμοδιότητα με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Για τις περιοχές των Νομών Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης που βρίσκονται στο Υδατικό Διαμέρισμα 11 ασκείται συναρμοδιότητα με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
 
Τα υδατικά διαμερίσματα 9, 10, 11 σε σχέση με τα διοικητικά όρια των Περιφερειών φαίνονται στον παρακάτω χάρτη.
 
map3
 
Περιγραφή των Υδατικών Διαμερισμάτων και σχετικά δεδομένα, περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας Υδατικών Πόρων και στα Διαχειριστικά Εργαλεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.